Cinemaddict: August 2020 Film Log1. The Slums – ★★★★★
2019 🇵🇭
🎬 ✍️ Jan Andrei Cobey

Aparato ng estado. Ganito ikinakahon ang mahirap ng mga nambibilog ng ulo: Dapat walang lamesa, dapat hindi masarap ang ulam, dapat payat, dapat iba, dapat malungkot, dapat hindi okay. “‘Wag na ‘wag mong gagawin sa kapwa mo, sa kahit na anong kadahilanan, o kahit na anong rason, o sino, o kailan, o saaanman manggaling at saan man pupunta. And I, thank you.”


2. Overseas – ★★★★★
2019 🇧🇪🇫🇷
🎬✍️ Yoon Sung-A

Bukas na ang trono. Kiskisin hanggang pumuti. Metikuloso. Bawal ang dumi. Demonstrasyon. Proseso ng propesyon. Babae. Bulnerableng sitwasyon. Bumabaha ang problema. Walang oportunidad sa sariling bansa. “Hindi gid kamo maghibi sa atubang sa inyo nga amo. (Never ever cry in front of the employer.) It shows weakness. Filipinos are not weak.”


3. Grand Gestures – ★★★★½
2020🇵🇭
🎬✍️ Cody Abad

Kabaong ng emosyon. Tahimik pero maingay. Distansya ng eksistensya. Malapit pero malayo. Hindi mo na halos malunok ang pagluluksa. Malalagas ang dahon. Bukas na ang bintana, maleta, pakiramdam.


4. Octogod – ★★★★
2019 🇵🇭
🎬✍️ Shievar Olegario

Birtwal na disenyo ng komodipikasyon. Nakakulong tayo sa sapot ng mga kondisyon. Nalululong tayo sa labis-labis na ilusyon. Patay-sindi ang panahon at mga pagkakataon.


5. Gulis / Lines – ★★★★
2019 🇵🇭
🎬
✍️ Kyle Francisco

Nakaguhit raw ang tadhana sa ating mga palad. Positibong resulta. Negatibong balita. Paano ba gamitin ang mga salita? Gumuguhit ang luha sa pisngi. Gumuguhit ang ngiti sa labi. “♫ Keng dalumdum ning yatu, ika ing magsilbing sala at sulu ♫ (In the darkest of days, you light up my world).”


6. Elehiya sa Paglimot – ★★★½
2020 🇵🇭
🎬✍️ Kristoffer Brugada

“Rumurupok na ang pundasyon ng lumang bahay natin. Gaya nang paghina ng ‘yong memorya.” May dilat pero patay-sindi ang ulirat. May digmaan ng desisyon sa paglala ng kondisyon. Hanggang dumating ang hangganan. Humihinto ang tibok. Lumalamig ang katawan. Tumutula ang kamatayan. May taning ang mga alaala at estrangherong relasyon.


7. Basurero – ★★★
2019 🇵🇭
🎬✍️ Eileen Cabiling

Lumulutang ang pangamba habang nalulunod sa problema. Ito ang siklo ng karahasan at mitsa ng pag-iitsa. Wala nang isda sa dagat kaya nangingisda sila sa lupa.


8. Utwas / Arise – ★★½
2019 🇵🇭
🎬 ✍️ Arlie Sweet Sumagaysay
🎬 Richard Jeroui Salvadico

Sumisisid tayo sa pagbabakasakaling aahon tayong magiging maayos ang lahat. Binibilang natin ang segundo ng mga pagkakataon. Sumasabog sa muk’a natin ang mga komplikasyon. Nalulunod tayo sa problema hanggang malagutan tayo ng hininga.


9. Sakmit / Seize – ★★½
2019 🇵🇭
🎬✍️ Seph Tan

Siklo ng trahedya at inhustisya. Nabubuwal tayong parang troso sa t’wing kinikitlan tayo ng karapatan. Hindi umiikot ang mundo sa tao. Walang kaluluwa ang mga mapagmanipulang puwersa lalo na ang mga naglalaway na kapitalista mula sa sementadong gubat. Walang tunay na pagbabago hangga’t may kultura ng impunidad.


10. The Staggering Girl – ★★
2019 🇮🇹
🎬 Luca Guadagnino
✍️ Michael Mitnick

Buhol-buhol na bulong, memorya at oras. Walang espasyo ang panahon. Nakadisenyo ang lungkot sa biswal na kalabisan. “I suppose this is the journey that we’re on from the literal to the abstract.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s