Aparato ng Estado: Lagom ng Pista ng Pelikulang Pilipino 2019


Butas na ‘yung bulsa ko dahil sa Virgin Lab Fest (https://arkibero.wordpress.com/2019/06/23/kardiyalogo-lagom-ng-virgin-lab-fest-2019/) na perstaym kong puntahan at sa Cinemalaya (https://arkibero.wordpress.com/2019/08/07/paglipad-ng-haraya-pagputok-ng-historya-lagom-ng-cinemalaya-2019/) na Year 6 ko na ngayong taon kaya napilitan akong pumatol […]

Read Article →