Trilohiya ng Diktadurya: Lagom ng Never Forget Film Festival 2018


“Hustisya hindi amnesia.” Tila barbed wire na buhol-buhol habang nakapulupot sa leeg ang sitwasyon ng Batas Militar sa Pilipinas. Kung tititigang maigi, nakasukob tayo iisang panahon kung saan matingkad na […]

Read Article →

Himas-Rehas, Bihag ng Dahas: Sanaysay at mga Salaysay Tungkol sa mga Poldet na Hinuli sa Quezon (Unang Bahagi)


May kakaibang lamig na dala ang hangin ngayong bumulaga na sa kalendaryo ang 2014. Nakakapanibago. Nanunuot sa laman. Tagos hanggang buto. Parang nagpapahiwatig. May importanteng sasabihin. Kaya mo kayang makinig? Unawain ang karanasan nilang maligalig? Ilang buwan pa lang nang mag-Pasko. Kamusta na kaya ang mga “himas-rehas” sa nakabuburyong at metro-kuwadrado nilang mundo?

Read Article →