Alopecia


Hinahawi tayo, hi- na- ha- ti ng mga rumaragasang bus sa tuwing sinusuyod natin ang ilalim ng istasyon ng tren. Araw-araw, nahahagip natin ang isa’t isa: dilat, unat, kunot, kulot; […]

Read Article →