Kalidad at Unibersalidad: Lagom ng QCinema International Film Festival 2018


Heavy-gat. Nasa ikaanim na taon pa lang ang QCinema pero patuloy nitong nasusustina ang magandang line-up nampelikula, lokal man o internasyonal, kung kaya madaling sabihin na eto pa rin ang pinakamahusay […]

Read Article →