Cinemaddict: Aug 2022 Film Log


1. 12 Weeks – ★★★★½2022 ✍️ Anna Isabelle Matutina Awtonomiya sa anatomiya. May digmaan ng desisyon sa tuwing bumibigat at nalalaglag ang alinlangan. Ito ang siklo ng bumabaligtad na sikmura […]

Read Article →