Hustisyador


larawang kuha ni John Mark I. Perez ang [tula]rawan (photopoetry) na ito ay naunang naipublisa sa pinakaunang isyu ng Krapsikol: Ang manwal na cool (student planner/alternative form of The Spark) […]

Read Article →