Pramis, mam’ya, mag-aalas dose rin!


artwork by Jayven Villamater

Buong ku.pad na tumunghay ang ningas ng kandila
(wari’y nakipagpatintero muna ang palito sa labi ng posporo).

Umalulong nang muli ang mga aso.
Kagat-kagat ang paniniwalang:
Sasakmalin ng dilim
ang langit na taimtim!

 S     a   –
  s     a   –
b   o   g      ang luha sa     p   a   l   i   g   i   d,
mag-
ku-
     ku-
 ma-
     hog        ang mga daga sa kanyang dibdib,
at doo’y ma.na.ka-na.kang mapipig-
  tal ang litid
ng mga nagbabadyang panganib!
 got s’ya ng buntonghininga
    hu-
Hu-
hanggang tuluyan nang maglaho ang kanyang hininga…
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Isyu 3: Tag-araw 2011 | S/Trip-hop Issue of Paper Monster Press on 25 May 2011 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 2 of Paleta on 24 April 2012.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 responses to “Pramis, mam’ya, mag-aalas dose rin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s