Timplado, kalmado at tantyado


Marahil ay nakita n’ya
kung pa’nong nanginig ang aking mga kamay
habang tantyado kong sinasalin ang mainit na tubig
sa nakangangang tsupong walang laman.

Pilit ko s’yang nginitian
kapalit ng kalmado n’yang mga titig
—ebidensya ng ilang araw na pagdilat
sa pumapalahaw naming madaling-araw.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Issue 2.0 of Krapsikol on 10 October 2011.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s