Nang Tumunghay ang Palay


artwork by Aljin Chris Magsino

Butil-butil na pawis
ang tumatagas sa nag-aapoy mong noo,
 sa namamanhid mong paa,
 sa pasmado mong kamay
habang ginagapas mo ako
at ang bumabayong takot
diyan sa dibdib mo.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 2 of Paleta on 24 April 2012.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Issue 1 of Linyang Masa¹ on 15 May 2012.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¹Ang tulang ito ay produkto ng tatlong araw (20-23 Mayo 2011) na palihan at basic masses integration (BMI) ng mga kabataang estudyante, out-of school youth (OSY), kabataang manggagawa at magsasaka, ginanap sa isang komunidad ng mga magbubukid sa Silang, Cavite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s