Senyales


Lumalamig na ang kape sa tasa.
Tinapay na katabi’y matigas na’t walang lasa!
Naglaho na ang matandang kanina’y nagbabasa
doon sa upuang kasalo’y umuugang lamesa.


Maya-maya ay bumukana si *Pebo.
Init nya’y inihasik, sa lupa’y sumilakbo.
Tuwang-tuwang paslit na iniluwal sa may pinto
nadapa, bumangon, tumakbo’t naglaro
.

*Haring Araw

==========================================================================================

Photo courtesy of http://kgmexena.deviantart.com/art/hawak-02-52623609

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s