Galas


Formerly titled “Alak“, this was published in volume 1 of Supismo (The Spark’s 1nd literary folio) on March 2008

Kunin mo na ang gitara…
Yakaping mahigpit at saka tumipa ka.

Bumili ka pa ng pantoma…
Kaluging maigi nang lumakas pang lalo ang tama!

Pakyawin mo na ang pulutan…
Magpakabusog ka hanggang ito’y pagsawaan.

Kantahin mo na ang ibig mo!
Tagay pa lulon nang lulon!
Ibuka pa ang bibig; pili ka kung ano’ng ‘susubo mo!

Hanggang maisiwalat ang kahapon,
Gumulo ang utak at magkabulol-bulol.
Animo’y nagkaro’n ng depekto sa ulo!

Maya-maya pa’y tuluyan nang nahilo.
Nalaglag ang ulo at napatikluhod.
Sumuka [Bwaahh!].
Nagmura [Tang-ina!].
Nagwala [Uhmm!].
Tumigil [Hiks!].
Umidlip [Zzzzzz…].
Tulog na…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s