Alingasngas


Kikislot ang nginig ng panulat…

Muling dumukwang ang dilim ng gabi.
Nilamon ang pagaspas ng hanging—
naliliyo…nagdidiliryo…
Dahil sa tangang masangsang na samyo
na umaalingasaw buhat sa lumang sementeryo

Tatambad ang bangis ng karit…

Nakahandusay ang ‘sang anino
habang naglisaw ang bumulwak n’yang dugo
na masidhing nangungunyapit
sa T-shirt n’yang gula-gulanit.

Mga nabubong patunay:

Luwa ang mata!
Wasak ang panga!
Wakwak ang tiyan!
Putol pa ang dila!
—di na halos makilala!!!

Dadatal ang ‘kinaumagahan’…

Matuling kumalat
ang bulung-bulungan:
bangkay sa dating ¹kamposanto
ang sentro ng anasan!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 1 of Supismo on March 2008
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¹kamposanto — sementeryo; himlayan; pantyon.

2 responses to “Alingasngas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s