Cinemaddict: Dec 2019 Film Log


1. Marriage Story – ★★★★★ 2019 🇬🇧🇺🇸 📽️✍️ Noah Baumbach Dambana ng depensa, diperensya at dispensa. Problema sa matrimonya, pamilya at kustodiya. Hindi lahat nang napapaso ay lumuluwa. 2. Monos […]

Read Article →