Sa piketlayn


This was published in volume 1 of Paleta (The Spark’s 2nd literary folio) on June 2010 “Walang paghihimagsik na hindi nabibigo. Bawat isa ay hakbang sa tumpak na direksyon” -Salud […]

Read Article →