Kardiy(a)logo: Lagom ng Virgin LabFest 2019 Premiere Week


Perstaym ko um-attack sa Virgin Labfest (VLF) na kinse anyos na ngayong taon. Akala ko, hindi na naman ako matutuloy, taon-taon ko na lang kasi binabalak na dumalo kasi gusto […]

Read Article →