Timplado, kalmado at tantyado


Marahil ay nakita n’ya kung pa’nong nanginig ang aking mga kamay habang tantyado kong sinasalin ang mainit na tubig sa nakangangang tsupong walang laman.

Read Article →