Trilohiya ng Diktadurya: Lagom ng Never Forget Film Festival 2018


“Hustisya hindi amnesia.” Tila barbed wire na buhol-buhol habang nakapulupot sa leeg ang sitwasyon ng Batas Militar sa Pilipinas. Kung tititigang maigi, nakasukob tayo iisang panahon kung saan matingkad na […]

Read Article →