Paglipad ng Haraya, Pagputok ng (H)istorya: Lagom ng Cinemalaya 2019


Year 5 ko ngayon ng Cinemalaya: https://arkibero.wordpress.com/2018/08/14/lagom-14th-cinemalayas-wings-of-vision/ Anib ko na rin nang pagbabalik sa blog na nagsimula sa pagpapaskil ng dalawang tula after a 3-year hiatus in blogging. Naks! Pa-relevant. […]

Read Article →