Cinemaddict: Dec 2021 Film Log


1. Walang Kasarian ang Digmang Bayan – ★★★★
2021 🇵🇭
🎬✍️ Joselito Altarejos

Dugtong-dugtong na bangungot ng mga danas at dahas sa Pilipinas. Ito ang lagom ng lagim ng sistemang sirang plaka. Kumbakit kailangang ibagsak ang “IPBK” o ang ugat namproblema. “Para kanino ba ang sining?” Paalalang ang personal man ay pulitikal din kaya may mga desisyon tayong lampas dapat sa sarili.


2. Titane – ★★★
2021 🇫🇷🇧🇪
🎬✍️ Julia Ducournau
✍️ Jacques Akchoti × Simonetta Greggio × Jean-Christophe Bouzy

(S)car. Tumatagas ang mga katawan ng pagdududa. Mga de-makina tayong hindi namamanipula. Sinasaksak, sinasakyan; inaapula, inaapuhap. Sa talyer ng pagpapanggap, naghahanap tayo ng pagtanggap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s