Cinemaddict: Jan 2020 Film Log


1. Jojo Rabbit – ★★★½
2019 🇳🇿🇨🇿🇺🇸
📽️✍️ Taika Waititi
✍️ Christine Leunens

Kulay ng digmaan. Bulnerableng sektor. Sunog na prinsipyo. Nawawala. Lumilitaw. Nagtatago. Naglalaro. “Walang pinal na pakiramdam.”


2. Underwater – ★★★
2020 🇺🇸
📽️William Eubank
✍️ Brian Duffield × Adam Cozad

Malalim pero mababaw. Walang hangin. Walang araw. Walang pahinga. Walang paliwanag. Disoryentasyon sa eksplorasyon. Solidong aksyon. Limitadong impormasyon.


3. Richard Jewell – ★★★
2019 🇺🇸
📽️ Clint Eastwood
✍️ Billy Ray × Marie Brenner × Kent Alexander × Kevin Salwen

(T)error. Abuso sa kapangyarihan. Perspektiba ng inhustisya. Guwardiya. Trahedya. Nawawalang simpatya. Dominanteng midya.


4. The Mall, The Merrier – ★
2019 🇵🇭
📽️✍️ Barry Gonzales

Walang bago. Walang espasyo. Wasak sa Giniling Festival ampelikula: “♫Aircon, tv, free taste, tubig. Walang magawa, masarap magpa-aircon. Sa may mall, mall, mall. Mag-masamall tayo.♫” Hindi laging nakakatuwa ‘yung nakakatawa. Hindi laging nakakatawa ‘yung nakakatuwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s