Cinemaddict: Dec 2019 Film Log


1. Marriage Story – ★★★★★
2019 🇬🇧🇺🇸
📽️✍️ Noah Baumbach

Dambana ng depensa, diperensya at dispensa. Problema sa matrimonya, pamilya at kustodiya. Hindi lahat nang napapaso ay lumuluwa.


2. Monos – ★★★★★
2019 🇨🇴🇦🇷🇳🇱🇩🇪🇸🇪🇺🇾🇺🇸🇨🇭🇩🇰
📽️✍️ Alejandro Landes
✍️ Alexis Dos Santos

Gubat ng ideolohiya. Biswal na harmonya. Ulap ng barkadismo. Apoy ng kumbulsyon. (R)ebolusyon. Isolasyon. Disoryentasyon.


3. Kalel, 15 – ★★★★½
2019 🇵🇭
📽️✍️ Jun Lana

Dura sa langit. Pari. Puri. Posas ng subersyon. Dahas. Danas. Balangkas ng pagbalikwas.


4. Dolor y gloria / Pain & Glory – ★★★½
2019 🇪🇸
📽️✍️ Pedro Almodóvar

Naiipit tayo sa nakaraan at kasalukuyan kapag inililista natin sa tubig ang mga alaala. Hindi ito puno’t dulo. Hindi ito sakit, sarap at sapat para malunod. “Love is not enough to save the one you love.”


5. The Nightingale – ★★½
2018 🇦🇺
📽️✍️ Jennifer Kent

dsdsdsdsd


6. Dead Kids – ★★½
2019 🇵🇭
📽️ Mikhail Red
✍️ Nikolas Red

Distansya at sirkumstansya ng eksistensya. Tinadtad ng Giniling Festival ampelikula: “♫ You’re gonna die forever!!!… Uso malungkot, malungkot pati utot. Uso ang bago, magugunaw ang mundo… Tsong-tol-pare-men-dude. Gotta be astig for life! ♫”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s