Cul-de-sac o Kung Pa’no Magbilang ng mga NalaLABIng Araw


Wala akong kamalay-malay
Dal’wang linggo na pala ‘yung bangkay
ng binatang parang bata, nilalamay
limang metro sa inuupahan kong bahay.
Ang totoo: Wala akong patunay
kung “natokhang” nga ‘yung patay.
Nakadududa kasi ‘yung mga tumunghay
no’ng isang linggo. Dumalaw, sabay-sabay;
ewan, kung mga lespu o taga-NBI.

IMG_20180722_225750

Ang karatula sa larawan ay biglang sumulpot sa bungad ng Kalye Kampupot kung sa’n nakakapagtakang lampas sa karaniwang isang linggo tumagal ang lamay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s