Higit pa sa mga Nanggigitatang Kuwento ng Kahindutan: Rebyu ng PAK U (UngazPress, 2012)


“Isa lang ang lunas / Sa mga muk’ang ubod nang tigas / Sipain na ‘yan / Hanggang sa buwan / “Wag kang hangal / ‘Wag kang kupal.”
-K.P.L. (K.U.P.A.L), The Oktaves

***

Mag-iisang taon na halos sa haybol namin ang kauna-unahang dyornal ng UngazPressna tinituluhan nilang PAK U oPseudoAbsurdoKapritso Ulo. Sa katunayan, may malaking pingas na ang front cover nito sa upper right side at…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s