Pahiwatig at Ligalig


Late na naman ako!

Nilabag ko ang batas ng propesor kong muk’ang tinidor *dito mag-imadyin kung ba’t hindi kutsara* na ‘wag nang mangahas pang pumasok sa kanyang klase kung mauunang sumayad ang takong n’ya sa loob ng klasrum.

Nagtitigan kami pero napaiwas-tingin agad ako. Medyo na-distract kasi ako ng itim na paru-parong nakadapo sa table n’ya at sa mga kaklase kong nagsipaglakihan ang mga mata at bunganga. Inaantay na naman siguro ang magiging sentensya ko dahil sa pagpasok ulit nang huli sa klaseng ‘yon.

“So these are the guidelines to practice under the fundamental canons of ethics.”

Boses ng propesor. Walang sermon! Ibig sabihin, tuloy ang daloy ng klase.

Mas nakahinga ako nang maluwag nang makaupo na ako sa likurang bahagi ng klasrum. Pilit kong dinakma ang paksang tinatalakay ng titser namin. Mahirap na. Sa mundo kasi ng tinatawag n’yang “dapat”, kailangang laging alerto sa klase. Bawal dumaldal, humikab, matulog.

Samantala, nakasentro na pala ang lektyur n’ya sa mga etikal na pamantayan ‘pag hindi ‘pinagdamot ng tadhanang maging mga lisensyadong inhinyero kami balang-araw.

Parang kiniliti ng higad ‘yong tumbong ng mga kaklase ko nang sumegway ang topic sa suweldo ng isang inhinyero. Pigil na napabungisngis naman ‘yong iba nang lumipad ‘yong itim na paru-paro, sabay-dapo sa buhok ko. Nagpatay-malisya na lang ako. Busy kasi ako sa pag-iimadyin do’n sa titser naming na-dedbol last year. Sinabi n’ya dati na hindi uunlad ang konstraksyon sa Pilipinas hangga’t laganap ang korapsyon sa ating bansa, hangga’t laganap ang tongpats at kung anu-ano pang kabalighuan sa DPWH.

Naputol na lang ang mahaba-habang paglipad ng utak ko nang kuhitin ako sa ari ng katabi ko. Kanina pa raw ako tinatawag ng titser namin para mag-erase ng mga vandal/doodle nito sa white board.

Tumayo ako. Pa-islo-slow-mo na lumapit sa unahan. Nagsimulang tumagaktak ang pawis ko nang mabilis na dumami ‘yong paru-paro at naging mga daga, sabay pasok lahat sa bibig ko!

One response to “Pahiwatig at Ligalig

  1. Pingback: “Poets of the Apocalypse” Selections: PMP’s Issue (2014) | Arkibero·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s