Idiot Box


artwork by Jerick Barbacena

(Plugged…)
Simulan natin sa pagpindot ng ON.

Bukás na ulit ang elektronikong kahon.
Magpapakahon na naman tayo
sa mambibilog ng ating ulo
at hahayaan nating higupin ulit tayo
ng pumipisik-pisik na liwanag
(Colored o black & white?)
mula sa muk’a nitong kwadrado, iskwalado.
(Ilang inches?)

Sa timeslot na ganyan, ganito,
magpapadala na naman tayo
sa emosyong mandatoryo,
o kinakailangang maramdaman.

Eto’ng palabas!
(Anong channel?)
Eto’ng patalastas!
(Anong product?)
Eto’ng mga dapat nating abangan bukas!
(Anong program?)

Ang totoo:

Tayo ang pinapanood
ng mga pinapanood
nating panoorin…

Hanakanangtok…
pudpod na’ng mga daliri natin
sa subersyon ng MTRCB
at ng dambuhalang networks.

Bukas, eto’ng susunod na eksena:
Mag-a-avail tayo ng flat screen
at bubuhayin natin ang simula
sa nakababanong pagpindot ng ON
sa humabang remote control.

“Ang susunod na programa ay Rated SPG”
(Unplugged…)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 2 of Paleta on 24 April 2012.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s