F.W.


Sali-salimuot na mga titik
at kulapol ng tintang mabalasik
na iminuwestra sa iba’t ibang posisyon
ang naghahantad sa makulay kong katawang—
pintado,
kumplikado,
nakahihilo,
gulu-gulo!
Nagkakagulo ang mga titik.
Pumipilang parang balde
‘pagkat muli silang minomolde
upang maging mga anunsyo
tulad ng:
“NO TUITION FEE INCREASE!”
“WANTED TEXTMATE”
“MAY SIRA KA BA?”
at kung anu-ano pang bandalismo,
sabi mo,
na ipinaskil sa aking aking dambuhalang harapan.

At nang matapos ko ngang tikman
ang pasismo ng tintang
tigib sa kulay ng katotohanan—
muli akong pinakalipumpunan,
pinagkaguluhan,
pinagpiyestahan
at kinasangkapan.

Isa akong muralya.
na malaya,
pader na nakikisimpatiya…
dito sa Inhinyeriya.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 2 of  Supismo on December 2008.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s