Pasakalye ng bata bago mag-Undas*


At pumailanlang ang bahaw na tugtugin
sa saliw ng makapanindig-balahibong
agunyas ng patay.
Kapagkadaka’y
lumitaw ang ‘sang musmos na ulo.
Mukha niya’y lukot—malungkot;
mata’y kasisinagan ng poot.

Kaginsa-ginsa’y ngipin niya’y nagtagis,
kaalinsabay ng luhang nagmamadaling dumadalisdis.
Ang bata ay malagim na tumatangis!
Ngunit hintay ka’t biglang bumungisngis!
Sabay usal sa boses na matinis:

He-he-he! Kamusta na ikaw???

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 2 of  Supismo on December 2008.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*excerpt from “Nang magkuwento ang multo (maikling kuwento)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s