Harlot (Ang Haliparot)


SPARK COMPLAINT DESK REPORT

TIME: Quarter to 12:00 a.m.
DATE: 31[?] April 2006
CITY SECTION: S’office mo [Supismo]
PRECINCT: 13th
RECEIVED BY: Publication Command
SWITHBOARD STAFFER: Patrol Editor Maykelokotkotkot
ADDRESS: Deveza Compound, Miramonte Subd., Lucban, Quezon
FLOOR: 2nd
NAME OF COMPLAINANT: Michael C. Alegre
CRIME REPORTED: Harlotry [?]

DETAILS: Nang ikampay ng kalapati
 iyong kanyang mga bagwis
 pabulusok sa kababaan ng kaimbihan,
 the plaintiff can hardly help his self
 to squeeze out sorrow:

 “Manainga kayo!
Higit yaong mga taong nagbabalat-kayo
sa lupit ng panahong nambubuyo…
Hala’t kayo’y mangasipagbago, lumayo;
 iwasan nang kumapit sa talim ng kutsilyo!!!”


He then uttered:

 Scornful glance

 ang inihagod ko sa kanya
 nang minsang harangan niya ko,
 doon sa may kanto,
 kasunod nang pag-usal ng natatanging presyo.
 Napatda ako!
 Dagling hindi nakakibo
 nang mapagsino kong
 kolehiyala itong kaharap ko!
 Tuluyan pa akong natikom,
 gulilat na napalunok nang sunud-sunod,
 ‘pagkat noon ko lang napagtanto
 ang kakatwa niyang hitsura.
 Isang makapanginig laman palang awra
 ang sa harap ko noo’y nakapustura
 dahil sa ipinangangalandakan niyang
 Micro mini-skirt…
 Kapirasong tela.
 Tinipid ng modista.
 S’yempre, litaw ang hita!
 Strapless…
 Minsan pa’y hapit na blusang walang manggas.
 Puno ng dibdib, prenteng namamalas
 gumagalaw nang lantaran, malapit nang umulagwa!
 Lipstick…
 Labing namumula’t nanlalagkit,
 kumikibut-kibot habang namimilaylay, ngiting nang-aakit.
 Winawatasan ng matang pumipilantik.
 Big-circular earrings…
 takaw-tingin kahit mumurahin.
 Nakasabit nang mariin;
 sa taingang nangangalay, lalambi-lambitin.
 Make-up…
 Sanlibong butil ng pulbos, ipinatse
 sa mukhang ganap pang inosente
 upang magmukhang malanding kiti-kiti,
 este!
 kaakit-akit palang babae [?].
 Highlight…
 Buhok na isinunod daw sa moda,
 hayu’t sali’t salitang kulay, nakaburda.
 Mistulang naglangoy sa agua oxihenada,
 tumingkad tuloy lalo, pagkaburingkantada!

 SCREEEEEECHH!!!
Everything came to an instantaneous stop
 when a car passed by, almost hitting us!

 After the initial shock wore off,
 ang kaharap kong manhid,
 biglang napaismid
 nang ‘di ko sang-ayunan kanyang ipinabatid.
 Naging iritada,
 nilamon ng pagkasuplada!
 Ang kaharap kong pormada,
 nang tanggihan ko’ng mga propaganda,
 bigla ba naman akong minura:
 “Puta!!!” ang lutong!
 [Ang hirap mawalan ng pera,
 gagawin lahat para sa nagwawalang sikmura.
 Sukat ba namang katawa’y ibandera!
 Haaayyy…buhay na walang gara,
 pagkatao’y sinisira!
 Nagkasabit-sabit, nagkabara-bara
 sa “lalamunang natinik” ang kapara…
 Grrrr!!! Tunay na nakasusura
 at naka-aawa ang haliparot
 na sa daraanan ko noo’y nakabalandra!]
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Volume 4 of The Spark on March 2008.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Published in Isyu 1: Tag-ulan 2010 | Pyrotechnic Poetry 1 of Paper Monster Press on September 2010 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
→Paper Monster Editors’ and Contributors’ Profile here.
→Noel Sales Barcelona’s Paper Monster review here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s