Hustisyadorlarawang kuha ni John Mark I. Perez

ang [tula]rawan (photopoetry) na ito ay naunang naipublisa sa pinakaunang isyu ng Krapsikol: Ang manwal na cool (student planner/alternative form of The Spark) noong ika-15 ng Setyembre, 2010

  

Naaalala mo pa ba—

…nang tumunghay ang pag-asa
…nang tahakin natin ang daan ng pagluluksa?
…nang magningas ang kandila at magdasal tayo bilang isa?


habang nandidilat na naka-imprenta ang patuloy na ikinakasa:

NEVER FORGET, NOV. 23!

*pag-alaala sa Maguindanao Massacre kaugnay ng “NEVER FORGET: Candle Lighting in Commemoration of the Ampatuan Massacre” ng College Editors Guild of the Philippines sa Murcia, Negros Occidental noong nakaraang 23 ng Abril, 2010.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s