Sa piketlayn


This was published in volume 1 of Paleta (The Spark’s 2nd literary folio) on June 2010

“Walang paghihimagsik na hindi nabibigo.
Bawat isa ay hakbang sa tumpak na direksyon”
-Salud Algabre

 Sa piketlayn…
sumilakbo ang damdamin,
‘sinanggalang ang karapatan,
bumulwak ang mithiing ipaglaban
ang naghuhumiyaw na bulyaw ng katotohanan.

Sa piketlayn…
nagsalikop ang mga nagurlisang palad,
nagtagpo ang mga landasin,
pinawalang-taklob ang nagtatagong ulo ng kabalintunaan.

Sa piketlayn…
      tumayo,
      sumigaw,
  tumutol,
kahit na rumaragasa ang marahas na alon ng dispersal ng mga unipormado.

Sa piketlayn…
hindi ako matitinag,
hindi ako mawawalan ng laksa-laksang pag-asa.
kung para rin lang sa inaapi kong bayan.

 

Sa pikelayn…
taas lang ang kamay
kahit lupaypay
at ‘di na makalugapay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s