Long live the fearless man


by Aissa Peñafiel and Migs Ocampo
starring  Alas Tabilos

May saysay ba na sulatan ang bulag,
awitan ang bingi,
at kilitiin sa tagiliran ang manhid?
Wala.
Pero kung hindi susubukan pa’no malalaman
kung ang mga kapansanan ay gawa-gawa lamang
at nagtatago ang panlilinlang sa belo ng kahinaan at kapayapaan.
Panlilinlang na parang tali,
pisi na manipis pa sa sapot ng gagambang tuso―
nakahabi at talamak sa mga distrito.
Oo, hawak nila tayo sa leeg,
nangingikil, namum’wersa sa mga paraang ‘di natin nadarama.
Ngunit tayo mismo,
tayo ang nag-abot ng lubid sa mga mambibitay.

Demokrasya?
Sino nga ba ang nasusunod sa demokrasya?
Demokrasya na ginawa ng tao para sa tao?
Napakasarap pakinggan
naglalaro sa mga utak ng mapungay pang mata
na aakit sa mga sandata.
Oo, demokrasya,
ang sandata ng taong makasarili.

Tanikalang humahaplos kagaya ng sipol ng hanging amihan,
maamo at marahan
ngunit abot-buto ang lamig.

Demokrasya,
pinapatakbo ng boses ng tao.
Ang boses ng tao ang nagpapatakbo.
Gutom,
pagod,
hapdi,
dalamhati,
ambisyon,
pera,
ta―kot…
Hindi mo ba iboboto ang mamamatay tao
na may hawak ng baril
na nakatutok sa iyong ulo?

Ang tao may utak na sarili
pero hindi lahat ng boses galing sa sariling utak.
Maraming tao ang bumibitaw ng salita, parang lorong tumatalak,
panay ang tingin, ‘di malawak.

Ang tao may mata
pero bakit boses ang ginagamit panghanap ng kandila
na pamalit sa pundidong ilaw?
Natutunaw ang yelo, umiinit ang ulo,
salita, diretso patungong kawalan.

Madaling isipin, mahirap ang gawin,
hindi lahat ng tao pareho ang hinaing.
Pero kadalasan ang problema ko, problema mo rin.
Hindi ako galit sa’yo
o sa demokratiko
pero ito ang alam ko,
nakakalason ang panis na laway.

Ayaw ko pang mamatay.

*this short filmwas written, produced and directed by Aissa Peñafiel and Miguel Ocampo and among the six winners of the Democracy Video Challenge, a global video competition sponsored by the US State Department. More than 900 young filmmakers took up the Challenge, which asked contestants to use three-minute YouTube videos to complete the phrase, “Democracy is…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s