Nunal ng Katiwalian


Nakaumbok sa kaliwa
ang hagupit ng sigwa
maitim na maitim (tulad ng budhi mo!),
malaking-malaki (tulad ng dekwat mo!),

makapal na makapal (tulad ng muk’a mo!).
Namimiyuk-miyok tuloy
sa pag-usal ng “D’yos-ko-po!”
ang mga Pinoy na nilumpo
ng walong taon mong pag-upo
sa tronong sinapinan ng trapo!

how_gma_cheated_the_elections_by_cadmus_g_dfhbu6-pre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s